top of page
  • תמונת הסופר/תNadav Nof

היערכות לתום שנת המס

מאת: נדב נוף , רו"ח לכל בעל עסק יש רצון להצליח ולהגיע לאנשים רבים ככל שניתן ולספק להם מוצרים ושירותים שונים באיכות מעולה. אך בצד ניהול העסק ומתן השירות, מוצא עצמו בעל העסק עסוק גם באיסוף, בדיווח ובתשלומי מסים. עסק יכול להיות משתלה, מוסך, חנות למכירת כפתורים, יועץ הנדסי ועוד.

כל עסק מתנהל באופן שוטף תחת לוחות זמנים לצרכי מס – דיווחים שוטפים ותשלום מסים: מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מיסים ותשלומי חובה  לעובדים ועוד. כאמור, נושא המס תופס מקום נכבד בעיסוק היומיומי של בעל העסק. כל בעל עסק מכיר בעל-פה את המועדים לדיווח ולתשלום לרשויות המס וכל כולו מרוכז במועדים אלה.

לקראת תום שנת המס כדאי מאוד לרכז רשימת מטלות של דברים שיש לסדר, להכין מסמכים שצריכים להתקבל ולשלם תשלומי חובה ותשלומים אחרים – וכל זאת כדי שנסיים את השנה, לצרכי מס מסודרים, ומשלמים – פחות מסים.להלן רשימת משימות עיקרית


  1. איסוף פיסי של כל הניירת הקשורה בכל התשלומים אשר בוצעו בגין העסק מתחילת השנה, בלי לפספס את החשובים, ובהם: תשלומי ארנונה, שכר דירה, חשמל, טלפונים-פלפונים כל המספרים, חברות אינטרנט, יועצים למיניהם – לוודא שקבלתם מכולם חשבוניות-מס / קבלה, ביטוחים ובמיוחד – ביטוח לרכב, לעסק, למנהלים – כל מה ששילמתם, תיקוני רכב, ספקים גדולים – לעבור על כולם ולוודא שאכן הגשתם את התיעוד ואת ההוצאה לצרכי מע"מ ושאכן ההוצאה נמסרה לרואה החשבון כבר במהלך השנה. חשוב להקצות לזה את הזמן ולהבטיח שכל החומר אכן קיים בהנהלת החשבונות.

  2. קבלת דוח רווח והפסד מרואה החשבון לתום חודש אוקטובר לאותה שנה. לעבור על רכיבי ההכנסות וההוצאות, ולוודא שכל ההכנסות נרשמו וכל ההוצאות, בעיקר אלו שצוינו לעיל, נכללות. לוודא שקיים רצף של חודשי התשלום בכל קטגוריה – שכר דירה, חשמל וכן הלאה.

  3. תשלום חריג שהיה בשנת המס הנוגע לעסק – יש להכין עדכון כתוב לרואה החשבון שידע ויבין בדיוק על מה שולם ויוכל להחליט האם לכלול בדוח או לא ואם כן – באיזה היקף.

  4. תשלומים לביטוח לאומי – תשלום מקדמות ייכנס באישור השנתי לצרכי הניכוי במס הכנסה.

  5. לבצע הפקדות בקופות לקצבה לעצמאים ובקרן השתלמות בגובה של התקרה המותרת.

  6. זיכוי בגין תרומות למוסד ציבורי – לאסוף את התרומות אשר ניתנו בשנה זו וקבלת זיכוי מהמס בשיעור 35% מכלל התרומות. סך התרומות המינימלי צריך להיות מינימום 420 ₪ בשנה ומקסימום 4.35 מליון ₪ וכן שהזיכוי ממס מוגבל בתקרת 30% מההכנסה.

  7. סוגיית חישוב משותף – לאור הפסיקה בעליון מוצע לערוך דיון יסודי כבר עתה עם רואה החשבון בנוגע לנושא.

  8. הכנסות משכר דירה למגורים – כידוע מי שההכנסה אצלו הינה עד 5,090₪ – כל ההכנסה פטורה. אם מקבלים שכר דירה ממספר דירות בסכום העולה על סכום זה, מוצע לשקול מעבר למסלול של תשלום 10% מס על כלל ההכנסות בשנה ומשלמים את המס עד לתום חודש ינואר.שלכם,

רו"ח נדב נוף9 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page